მაცხოვრის კარედი ხატი

ანოტაცია:

მაცხოვრის კარედი ხატი

ანჯი, კლარჯეთი (ამჟამად თურქეთის ტერიტორია)

მასალა: ხე, ენკაუსტიკა, მოოქრული ვერცხლი, ძვირფასი ქვები

ზომა: 148x158 სმ.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება
პერიოდი: VI, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX საუკუნეები

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება