საკათალიკოსო გვირგვინი

ანოტაცია:

საკათალიკოსო გვირგვინი

ალავერდი, კახეთი

მასალა: ოქრო, ძვირფასი ქვები

ზომა: 29x20 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება
პერიოდი: 1683 წელი

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება