ტრიპტიქონი ვედრების გამოსახულებით

ანოტაცია:

ტრიპტიქონი ვედრების გამოსახულებით

მასალა: ხე, ტემპერა, მოოქრული ვერცხლი

ზომა: გახსნილი 20x12.3 სმ, დახურული 10.5x12.3 სმ

მუზეუმი: სვანეთის მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება
პერიოდი: XIV საუკუნე

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება