სამკარედი ხატი

ანოტაცია:

სამკარედი ხატი

სეტი

მასალა: ტემპერა, ვერცხლი მოოქრული

ზომა: გახსნილი 57.1x39.5 სმ, დახურული 44.5x57.1 სმ.

 

მუზეუმი: სვანეთის მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება
პერიოდი: XII საუკუნე

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება