,,პორტრეტები”

ანოტაცია:

ავტორი. ვეფხვაძე

ზომა: 47x27 სმ; 50x26 სმ.

მასალა: შამოტი

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: კერამიკა
პერიოდი: 1981 წელი

კერამიკა