ქსოვილი კენტავრის გამოსახულებით

ანოტაცია:

ქსოვილი კენტავრის გამოსახულებით

ეგვიპტე

მასალა: სელი, შალი, ბუნებრივი საღებავები

ზომა:49x39 სმ. 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: აღმოსავლური კოლექცია
პერიოდი: IV-V საუკუნეები

აღმოსავლური კოლექცია