ქსოვილი წმ.გიორგის გამოსახულებით

ანოტაცია:

ქსოვილი წმ.გიორგის გამოსახულებით

ეგვიპტე

მასალა: სელი, შალი, ბუნებრივი საღებავები

ზომა:19X17 სმ.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: აღმოსავლური კოლექცია
პერიოდი: V საუკუნე

აღმოსავლური კოლექცია