დოქი

ანოტაცია:

დოქი

ოსტატი აბუ იაზიდი

ბასრა, ერაყი

მასალა: ბრინჯაო

სიმაღლე 64,8 სმ.

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: აღმოსავლური კოლექცია
პერიოდი: ჰიჯრის 69 წელი (688–89 წლები)

აღმოსავლური კოლექცია