ზამთარი

ანოტაცია:

იგორ გრაბარი (1871-1960)

ფერმწერი, გრაფიკოსი

მასალა: ტილო, ზეთი

79X60 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1942 წელი

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია