ნევის სანაპირო

ანოტაცია:

პეტრე კონჩალოვსკი (1876-1956)

ფერმწერი, გრაფიკოსი

მასალა: ტილო, ზეთი

56X88 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1926 წელი

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია