ქაღალდის ყვავილები

ანოტაცია:

რობერტ ფალკი (1886-1958)  

ფერმწერი, გრაფიკოსი 

მასალა: ტილო, ზეთი

78X53 სმ 

 

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1918 წელი

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია