ტრიო. მუსიკოსები

ანოტაცია:

კლიმენტ რედკო(1897-1956)

ფერმწერი, გრაფიკოსი

მასალა: ტილო, ზეთი

50X65 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1928 წელი

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია