კომპოზიცია

ანოტაცია:

ალექსანდრე ტიშლერი (1898-1981)

ფერმწერი, გრაფიკოსი 

მასალა: ტილო, ზეთი

64.4X47.3 სმ

 

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1930-იანი წლები

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია