ნაყოფიერება

ანოტაცია:

ევგენი კიბრიკი (1906-1978)  

ფერმწერი, გრაფიკოსი 

მასალა: ტილო, ზეთი

153X132  სმ

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1920-იანი წლები

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია