ნავსადგური

ანოტაცია:

შარლ ლაკრუა (1700-1782)

საფრანგეთი. ფერმწერი

მასალა: ტილო, ზეთი

89X118 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVIII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია