პეიზაჟი

ანოტაცია:

პიტერ სნეიერსი (1681-1752)

ფლანდრია. ფერმწერი

მასალა: ხე, ზეთი

66X105 სმ  

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVIII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია