ნატურმორტი

ანოტაცია:

იორის ვან სონი (1623-1667)

ფლანდრია. ფერმწერი

მასალა: ტილო, ზეთი

85X119 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია