ზღვის პეიზაჟი

ანოტაცია:

ალბერ კეიპი (1620-1691)

ჰოლანდია. ფერმწერი

მასალა: ტილო, ზეთი

40X66.4 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია