ოჯახური ნადიმი

ანოტაცია:

იან სტენი (1626-1679)

ჰოლანდია. ფერმწერი

მასალა: ტილო, ზეთი

79X63 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია