ჩანჩქერი

ანოტაცია:

იაკობ ვან რუისდალი (1628-1682)

ჰოლანდია . ფერმწერი

მასალა: ტილო, ზეთი

93X75 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVII საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია