მაჭანკალი

ანოტაცია:

ლუკას კრანახი უფროს (1472-1553)

1548 წ. გერმანია. ფერმწერი

მასალა: ხე, ზეთი

85X57,5 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XVI საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია