ტრიპტიქი ღვთისმშობლისა და ჯვარცმის კომპოზიციებით

ანოტაცია:

ბერნარდო დადი (1317-1348)

იტალია, ფერმწერი

მასალა: ხე, ზეთი

100X70 სმ

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XIV საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია