პოლიპტიქი წმინდანთა გამოსახულებებით

ანოტაცია:

პაოლო ვენეციანო (XIV ს.) 

იტალია. ფერმწერი

მასალა: ხე, ტემპერა 

132X226 სმ

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: XIV საუკუნე

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია