ავტოპორტრეტი

ანოტაცია:

ქეთევან მაღალაშვილი

ტილო, ზეთი

70X49

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1920-იანი წლები

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია