ქალი ლურჯ კაბაში

ანოტაცია:

დიმიტრი შევარდნაძე

ტილო, ზეთი

70X48

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1910-იანი წლები

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია