ნატურმორტი ბუხარული ქსოვილით

ანოტაცია:

დიმიტრი შევარდნაძე

ტილო, ზეთი

43X53

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1910- იანი წლები

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია