ავტოპორტრეტი

ანოტაცია:

დიმიტრი შევარდნაძე

ტილო, ზეთი

42X35

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1910 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია