ფრესკის ღიმილი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ქაღალდი, გუაში

37X24

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1955 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია