ტირი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ტილო, ზეთი

56X65

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1933 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია