ავტოპორტრეტი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ტილო, ზეთი

90X72

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1919 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია