მერანი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ტილო, ზეთი

154X107

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1918 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია