თევზი ცოცხალი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ტილო, ზეთი

177X114

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1920 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია