ელევატორი ფოთში

ანოტაცია:

დავით კაკაბაძე

ტილო, ზეთი

109X153

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1949 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია