კონსტრუქციულ-დეკორატიული კომპოზიცია

ანოტაცია:

დავით კაკაბაძე

ხე, ლითონი, მინა, ზეთი

35X50

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1924 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია