ავთანდილ ვარაზის პორტრეტი

ანოტაცია:

ალექსანდრე ბაჟბეუქ-მელიქოვი

ტილო, ზეთი

39X33

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1953 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია