ფრენბურთი

ანოტაცია:

ალექსანდრე ბაჟბეუქ-მელიქოვი

ტილო, ზეთი

60X70

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1939 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია