სიღნაღის გზაზე

ანოტაცია:

ელენე ახვლედიანი

ტილო, ზეთი

45X55

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1934 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია