კალო

ანოტაცია:

ნიკო ფიროსმანაშვილი

მუყაო, ზეთი

72X100

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი:

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია