მარიამ დედოფლისეული გარდამოხსნა

ანოტაცია:

მარიამ დედოფლისეული გარდამოხსნა

მასალა: ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, ზეზი, ფერადი აბრეშუმის ძაფი

ზომა: 111x139 სმ. 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ნაქარგობა
პერიოდი: 1632/33-1680/82 წლები

ნაქარგობა