მენელსაცხებლე დედანი ქრისტეს საფლავთან. ზაქარია ვალაშკერტელის (სიონის) სვინაქსარი

ანოტაცია:

მენელსაცხებლე დედანი ქრისტეს საფლავთან. ზაქარია ვალაშკერტელის (სიონის) სვინაქსარი

ქაღალდი, შერეული ტექნიკა. 21 X 24 სმ

ასლი ტ. შევიაკოვასი

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მინიატურები
პერიოდი: XI საუკუნე

მინიატურები