ღვთისმშობლის კარედი ხატი

ანოტაცია:

ღვთისმშობლის  კარედი ხატი 

უბისის მონასტერი, იმერეთი

ხე, ლევკასი, ტემპერა. 78X110 სმ.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ფერწერული ხატები
პერიოდი: XIV საუკუნეები

ფერწერული ხატები