წმ. გიორგის ხატი “ცხორების” ოცი სცენით

ანოტაცია:

წმ. გიორგის ხატი "ცხორების" ოცი სცენით

უბისის მონასტერი, იმერეთი

ხე, ლევკასი, ტემპერა. 161X93X3,5 სმ  

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ფერწერული ხატები
პერიოდი: XIII -XIV საუკუნეები

ფერწერული ხატები