თეონა

ანოტაცია:

"თეონა"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1914 წელი

ქანდაკება