შოთა რუსთაველი

ანოტაცია:

"რუსთაველი"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1937 წელი

ქანდაკება