ქერა ქალი (პორტრეტი)

ანოტაცია:

"ქერა ქალი" (პორტრეტი)

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1933 წელი

ქანდაკება