მუშა

ანოტაცია:

"მუშა"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1947 წელი

ქანდაკება