მარი როდე

ანოტაცია:

"მარი როდე"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1912 წელი

ქანდაკება