ლესელიძე

ანოტაცია:

"ლესელიძე"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1946 წელი

ქანდაკება