კიუნე

ანოტაცია:

"კიუნე"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1941 წელი

ქანდაკება