მაქსიმე ღამბარაშვილი

ანოტაცია:

"მაქსიმე ღამბარაშვილი"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1927 წელი

ქანდაკება